Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Cookie & Privacy Policy

Cookies

De website https://smartpowerflow.eu/ maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die op de klant zijn computer opgeslagen worden. Zij worden onder andere gebruikt om de website sneller te laden, te onthouden op welke manier de klant ingelogd is op de website en om de producten die de klant wilt bestellen, op te slaan in een winkelwagentje.

De (potentiele) klant kan zijn/haar browser zo instellen dat hij/ zij geen cookies ontvangt.

De (potentiele) klant kan de cookies tevens verwijderen door bij de instellingen van zijn/haar browser de geschiedenis te verwijderen.

De overeenkomst tussen Smart Power Flow BV en haar cliënten komt tot stand op het ogenblik dat Smart Power Flow BV haar dienstverlening aanvat.Privacy Policy

1. Algemeen informatie

Smart Power Flow BV verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van (potentiele) klanten in het kader van haar werkzaamheden. Zij handelt conform de “Wet van 30.07.2018 tot  betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”. Deze wet is online raadpleegbaar via de volgende link; https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2018073046

Voor verdere informatie kan u steeds terecht op de website van de gegevenbeschermingsautoriteit:

https://www.privacycommission.be/nl

2. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is:

Smart Power Flow BV
Vijverhoflaan 85
8200 Sint-Michiels
contact@smartpowerflow.com

3. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

De gegevens worden door Smart Power Flow BV en haar medewerkers uitsluitend verzameld en verwerkt in het kader van haar werkzaamheden en dienstverlening.

Zij verwerkt deze gegevens op grond van:

  • De overeenkomst met de (potentiele) klant.
  • Haar wettelijke verplichtingen.

4. Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden bewaard door Smart Power Flow BV voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen.

Smart Power Flow BV zal de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving. Zij zal alle benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan.

5. Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

De (potentiele) klant kan zijn persoonlijke gegevens kosteloos raadplegen, laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij de verantwoordelijke. Dit kan door een e-mail te richten aan Smart Power Flow BV op het adres contact contact@smartpowerflow.com.

De (potentiele) klant kan zich tevens verzetten tegen de verwerking van de gegevens door de verantwoordelijke. Dit kan door een e-mail te richten aan Smart Power Flow BV op het adres contact contact@smartpowerflow.com.

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door Smart Power Flow BV kunnen ingediend worden op het adres contact@smartpowerflow.com.